YSCC

Kurs Youth Strength & Conditioning Certification (YSCC) dostarcza wiedzy z zakresu systemów treningowych oraz metodologii zgodnej z koncepcją EPI wykorzystywanych w pracy z młodymi sportowcami. Kurs Youth Strength & Conditioning Certification (YSCC) oferuje w oparciu o badania naukowe, wprowadzenie do teorii i praktyki przygotowania motorycznego młodych sportowców. 3-dniowy kurs certyfikujący skupia się na aspekcie treningowym w koncepcie długofalowego rozwoju motorycznego młodych sportowców (LTAD) od 6 do 17 lat.

dla kogo?

Kurs YSCC jest dedykowany przede wszystkim: trenerom dyscyplin indywidualnych, trenerom w sportach drużynowych, trenerom personalnym, fizjoterapeutom, nauczycielom wychowania fizycznego, którzy chcą podnieść swoją wiedzę za zakresu rozwoju motorycznego młodych podopiecznych. Głównym celem kursu YSCC jest uczesnie zgodnie z filozofią #keepitsimple (wszystko możliwie w prosty sposób) jednocześnie dostarczając kursantom usystematyzowanego podejścia jak trenować młodych adeptów. Podczas szkolenia, kursanci poznają pełny wachlarz ćwiczeń poprawiających/rozwijających umiejętności prawidłowego poruszania/ruchu (movement skill development), ćwiczeń siłowych, ćwiczeń rozwijających moc, szybkość i zwinność. Na koniec szkolenia, kursanci będą posiadali wiedzę i umiejętności trenerskie potrzebne do rozwoju szeroko pojętej atletyczności u młodych sportowców sprecyzowanej do aspektu środowiska społecznego oraz związanego z uprawianym sportem. PORUSZANE ZAGADNIENIA: • Wzrost i dojrzewanie • Testowanie & monitoring • Trenowanie młodych sportowców • Rozwój zdolności ruchowych • Podstawy gimnastyki • Rozwój siły & mocy • Rozwój szybkości & zwinności • Gry kondycyjne • Długofalowy rozwój motoryczny sportowca • Programowanie & Periodyzacja treningowa

czego się dowiesz?

Po zakończeniu szkolenia kursant będzie/otrzyma: • Rozumiał procesy dorastania i dojrzewania w kontekście rozwoju motorycznego młodego sportowca • Potrafił przeprowadzić testy oceniające młodego sportowca(ców) • Obszerny wachlarz praktycznych umiejętności trenerskich - Protokół rozgrzewki - Fundametal Movement Skills (Podstawowe Umiejętności Ruchowe) - Podstawy gimnastyki - Przyspieszenie - Zwinność - Rozwój siły - Rozwój mocy - Gry kondycyjne - Potrafił stworzyć programy treningowe mające na celu poprawę zdolności motorycznych młodego sportowca - Rozumiał zagadnienie Szczytowej Prędości Wzrostowej (PHV) w treningu młodzieży • Potrafił zastosować długofalowy model rozwoju sportowca (LTAD) • Potrafił przygotować różne programy treningowe mające na celu: rozwój siły, mocy, szybkości i sprawności ogólnej Koszt kursu YSCC: - cena Early Bird*- 2 706 zł - cena regularna- 2 952 zł *cena Early Bird przy wpłacie na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.

egzamin

Pod koniec 3-ego dnia kursu odbędzie się 45-minutowe MCQ (test wielokrotnego wyboru), aby ocenić zrozumienie treści kursu oraz uzyskać certyfikat YSCC. EGZAMIN PISEMNY: • Egzamin wielokrotnego wyboru (MCQ) z jedną prawidłową odpowiedzią oraz pytania otwarte • Czas trwania 45 min • 60 pytań • Pytania dotyczą wyłącznie treści ze skryptu YSCC • 70 % poprawnych odpowiedzi zalicza Egzamin • Koszt poprawy- 246 zł

termin szkoleń yscc

---

zapisz się na szkolenie

Skorzystaj z naszego formularza i zapisz się na szkolenie już dziś!