egzamin

Egzamin pisemny: Egzamin pisemny składa się głównie z kwestionariusza wielokrotnego wyboru (MCQ) z kilkoma krótkimi odpowiedziami (SAQ). Za błędne odpowiedzi nie będą odejmowane punkty, dlatego zaleca się, aby uczestnicy próbowali odpowiedzieć na wszystkie pytania. Egzamin składa się łącznie z 80 pytań - 40 pytań z treści, przedstawianej podczas fazy I i 40 pytań z treści fazy II. Aby pozytywnie zdać egzamin, należy uzyskać 70% poprawnych odpowiedzi. Czas egzaminu- 60 min. Egzamin praktyczny: Egzamin praktyczny oceni umiejętności trenerów w Snatch lub Clean w olimpijskim podnoszeniu ciężarów. Uczestnicy będą oceniani w czterech głównych obszarach: Umiejętności demonstracyjne, Zrozumienie modelu technicznego, Zrozumienie modelu coachingu, Umiejętność trenera (identyfikacja wad techniki podnoszenia i procesu coachingu w celu naprawienia błędów) Aby zdać egzamin, należy uzyskać 70%. Czas egzaminu- 30 min. Koszt egzaminu praktycznego i teoretycznego to 450 zł

szczegóły?

Szczegóły dotyczące egzaminu NCSC: - uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu w terminach podanych przez organizatorów (2 terminy) - do egzaminu, jednego dnia, może przystąpić maksymalnie 16 osób - każdy uczestnik musi osobiście zarezerwować miejsce na egzamin, w celu uniknięcia rozczarowania - jeśli uczestnik zarejestruje się z opóźnieniem, czyli w momencie, gdy wszystkie 16 miejsc będzie już zajęte oraz nie będzie wolnych miejsc w żadnej z podanych przez organizatorów dat, zostanie nałożona „kara za opóźnienie” - jeśli uczestnik nie będzie w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, zostanie nałożona „kara za opóźnienie`` „Kara za opóźnienie” będzie wymagała od uczestnika powtórzenia drugiego dnia szkolenia, zarówno w fazie I, jak i II. Dopiero po nadrobieniu wymienionych dni, uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu NCSC. Koszt ponownego uczestnictwa w obu dniach wyniesie 600 zł za dzień. Poprawa egzaminu: Po uzyskaniu negatywnego wyniku, organizator wyznaczy nowy termin egzaminu (obowiązują te same zasady, co na pierwszym terminie) Koszt egzaminu poprawkowego: -część praktyczna- 246 zł -część teoretyczna- 246 zł -część praktyczna i teoretyczna- 450 zł

terminy egzaminów

17 Listopada 2024 - Łódź

zapisz się na egzamin

Skorzystaj z naszego formularza i zapisz się na egzamin już dziś!